GRAMATYKA, SŁOWNICTWO

Ich habe, ich hatte, ich hätte

Liczba pojedyncza

 

Liczba mnoga

ich habe = ja mam

du hast = ty masz

er, sie, es hat = on, ona, ono ma

wir haben = my mamy

ihr habt = wy macie

sie haben = oni mają 

Sie haben = Pan/ Pani ma

Sie haben = Państwo macie

 

Bezokolicznik

Cz. teraźniejszy

PRÄSENS

Cz. przeszły

PRÄTERITUM

Cz. przeszły

PERFEKT

haben = mieć

er hat = on ma

er hatte = on miał

er hat gehabt

= on miał

Przykłady zdań z HABEN jako czasownikiem samodzielnym

 • Ich habe Lust/ Zeit/ Geld = Mam ochotę/ czas/ pieniądze
 • Er hat viel Zeit/ viel Arbeit = On ma dużo czasu/ dużo pracy
 • Sie will das nicht haben = Ona tego nie chce mieć
 • Ich habe/ hatte nichts! = Nie mam/ miałem nic!
 • Haben Sie ein bisschen Salz? = Ma Pan(i) trochę soli?
 • Ich habe Durst/ Hunger = Jestem spragniona/ głodna
 • Sie hatte Angst/ Zweifel = Ona się boi/ ma wątpliwości

Przykłady zdań z HABEN jako czasownikiem posiłkowym

 • Er hat mir nichts gesagt = On mi nic nie powiedział (Perfekt)
 • Ich habe einen Hund gehabt = Miałem psa (Perfekt)
 • Wir haben uns anders entschieden = Zdecydowaliśmy (się) inaczej (Perfekt)
 • Haben wir alles mitgenommen? = Zabraliśmy ze sobą wszystko? (Perfekt)
 • Du hast schon alles alleine gemacht! = Już sam zrobiłeś wszystko! (Perfekt)
 • Ich hatte Einkäufe gemacht (Plusquamperfekt), bevor ich zur Arbeit ging (Präteritum) = Zrobiłam zakupy, zanim poszłam do pracy

Synonimy: besitzen = posiadać/ verfügen = dysponować

KONJUNKTIV II (tryb przypuszczający): (er) hätte = (on) miałby (rzadko: würde haben)

 • Wenn ich nur Geld hätte = Gdybym tylko miał(a) więcej pieniędzy
 • Er hätte gern(e) mehr Arbeit = (On) Chciałby mieć więcej pracy
 • Ich hätte gerne zwei Brötchen = Chciałabym (proszę) dwie bułki
 • Sie dachte, ich hätte die Tasche = (Ona) Myślała, że ja mam torbę (przypuszczenie)


Tu znajdziesz więcej przykładów

Połączenia czasownikow-rzeczownikowe z “haben”

 • Zweifel haben (an etw.) = mieć wątpliwości (co do czegoś)
  Ich habe Zweifel, ob wir es schaffen = Mam wątpliwości, czy damy radę
  Er hat Zweifel daran, dass du ehrlich bist = (On) Ma wątpliwości co do tego, że jesteś szczera/ uczciwa.
 • Angst haben vor = bać się czegoś (dosł. mieć strach przed)
  Anna hat Angst vor Spinnen = Anna boi się pająków
 • Angst haben um = bać się o
  Die Eltern haben immer Angst um ihre Kinder = Rodzice zawsze boją się o swoje dzieci
 • die Fähigkeit haben = mieć umiejętność
  Mark hat die Fähigkeit, ständig eine Lösung zu finden = Mark ma/ posiada umiejętność, znajdowania zawsze jakiegoś rozwiązania
 • die Hoffnung haben = mieć nadzieję
  Hoffnung muss man immer haben! = Nadzieję trzeba mieć zawsze!
 • Absicht haben = mieć zamiar
  Ich habe die Absicht, ihm alles zu sagen = Mam zamiar, mu wszystko powiedzieć
 • Interesse haben an = interesowac się czymś
  Wir hatten daran einfach kein Interesse = Nie interesowało nas to


Czasowniki modalne, posiłkowe i lassen

POWIEDZENIA/ IDIOMY

 • Köpfchen muss man haben = Trzeba umieć główkować
 • Man hats, oder man hats nicht = Albo się to ma, albo nie
 • Hätte, hätte, Fahrradkette = Gdyby babcia wąsy miała ….
 • Was man hat, das hat man = Lepsze to, niż nic
 • Lügen haben kurze Beine = Kłamstwo ma krótkie nogi
 • Zwei linke Hände haben = Mieć dwie lewe ręce

INFINITIV (bezokolicznik) + “ZU”

 • Ich habe viel zu erledigen = Mam dużo do załatwienia
 • Du hast hier nichts zu sagen = Nie masz tu nic do powiedzenia
 • Wir haben heute viel zu tun = Mamy dzisiaj dużo do zrobienia/ do roboty
 • Mark hat mal wieder nichts zu tun = Mark znowu nie ma nic do roboty

Copyright © [hfe_current_year] [hfe_site_title] | Powered by [hfe_site_title]

2 thoughts on “Ich habe, ich hatte, ich hätte

 1. Maria Braun pisze:

  Bardzo dziękuję za wszelkie dobre , praktyczne zdania. Gramatyka jasna.😃

Dodaj komentarz