GRAMATYKA, JAK SIĘ UCZYĆ, SŁOWNICTWO

Spis LEKCJI Kursu A1 według Evy DEUTSCH

TEMATY LEKCJI KURSU A1
Lekcje 1-20

 1. Wskazówki jak się uczyć/ test „Jakim typem uczącego się jesteś?/ Lista słownictwa obejmująca poziom A1
 2. Słownictwo/ czasowniki regularne/ wyrażenia z czasownikiem „sein”
 3. Odmiana czasownika „haben”/ niemieckie przypadki: wstęp
 4. Odmiana czasownika „sehen”/ dalszy ciąg przypadków/ czasowniki nieregularne
 5. Akkusativ: kogo/co?
 6. Dativ: komu?/ Co to w ogóle jest dopełnienie?
 7. Szyk zdania – co muszę wiedzieć o niemieckim szyku?
 8. Wymowa „Ü“ oraz „Ö“ oraz Mapa Myśli
 9. Szyk zdania c.d./ Czym są przyimki (Präpositionen) oraz przysłówki?
 10. KIEDY coś ma miejsce? Przyimki oraz przysłówki CZASU
 11. GDZIE coś ma miejsce? Przyimki oraz przysłówki MIEJSCA, cz.1
 12. GDZIE coś ma miejsce? Przyimki oraz przysłówki MIEJSCA, cz.2
 13. GDZIE coś ma miejsce? Przyimki oraz przysłówki MIEJSCA, cz.3
 14. GDZIE coś ma miejsce? Przyimki oraz przysłówki MIEJSCA, cz.4
 15. Miejsce czasownika w niemieckim zdaniu
 16. Czasowniki: bleiben i müssen
 17. Czasownik müssen oraz drugi czasownik w zdaniu
 18. Czas przeszły w języku niemieckim – o co chodzi?
 19. Czas przeszły PERFEKT – omówienie
 20. Czas przeszły PERFEKT: haben i sein jako czasowniki posiłkowe

 
Lekcje 21-40

 1. Spójniki: wstęp oraz spójniki „und” oraz „aber
 2. Kein czyli zaprzeczamy rzeczowniki: wstęp
 3. Kein c.d. oraz spójnik „sondern
 4. Przeczenie „nicht“ oraz „nichts
 5. Przeczenie „nicht“ oraz czas Perfekt
 6. Zaimki dzierżawcze: wstęp. Zaimki „mein“ oraz „dein
 7. Zaimki dzierżawcze „sein” oraz „ihr
 8. Akkusativ raz jeszcze. Lista czasowników łączących się z Akkusativ
 9. Zaimki dzierżawcze liczby mnogiej „unser” und „euer
 10. Zaimki dzierżawcze liczby mnogiej „ihr” oraz „Ihr
 11. Zaimki dzierżawcze podsumowanie
 12. Dativ raz jeszcze. Komu? U kogo? Z kim?
 13. Przyimek „mit”, który lubi tylko Dativ
 14. Przyimek „für”, który lubi tylko Akkusativ
 15. Rodzajnik ZEROWY czyli kiedy nie ma rodzajnika
 16. Czasownik „werden”, cz. 1
 17. Czasownik „werden”, cz. 2
 18. Problematyczne czasowniki, cz. 1: „bringen
 19. Problematyczne czasowniki, cz. 2: „holen
 20. Czasowniki rozdzielnie złożone, cz.1 „abholen

 
Lekcje 41-60

 1. Czasowniki rozdzielnie złożone, cz.2 „mitbringen
 2. 42. Szyk końcowy na przykładzie „weil
 3. Szyk końcowy. Spójniki „weil”, „dass”, „damit
 4. Szyk końcowy a czasowniki rozdzielnie złożone
 5. Odmiana przymiotnika: Nominativ
 6. Odmiana przymiotnika: Akkusativ
 7. WYMOWA: litery H i CH. Słownictwo
 8. Czasowniki modalne: „müssen“ oraz „sollen
 9. Czasowniki modalne: „dürfen“ oraz „können
 10. Czasowniki modalne: „wollen” oraz „möchten
 11. Odmiana przymiotnika: Dativ
 12. Zaimki osobowe, wstęp.
 13. Zaimki osobowe: 3 osoba l.poj. er/ sie/ es
 14. Zaimki osobowe: liczba mnoga
 15. Tłumaczenie zdań
 16. Przyimki z Dativ
 17. Przyimki z Akkusativ
 18. Perfekt czy Präteritum, cz. 1?
 19. Perfekt czy Präteritum, które czasowniki w którym czasie, cz. 2
 20. Tryb rozkazujący

Kurs A1 kupisz TUTAJ

Dodaj komentarz