GRAMATYKA, SŁOWNICTWO

VORBEI – przedrostek czy przysłówek?

VORBEI – przysłówek (określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek)

1️⃣Znaczenie
vorbei = vorüber = minęło, upłynęło, po (czasowo)
Der Sommer ist nun vorbei = lato już minęło
Die Schmerzen sind zum Glück schon vorbei = na szczęście bóle już minęły
Was vorbei ist, ist vorbei = co minęło to minęło
Aus und vorbei = koniec i już (powiedzenie)

2️⃣Znaczenie
vorbei = daneben = obok, koło (przestrzennie)
Der Schuss ging am Ziel vorbei = strzał przeszedł obok = minął cel
An der Apotheke vorbei und dann rechts = minąćobok apteki i potem w prawo
Vorbei! = pudło!

 

VORBEI – przedrostek np.:

vorbeigehen an (Dativ) = przechodzić obok                                                                                                                                                                        ➡️Ich ging an ihm einfach vorbei = po prostu przeszłam koło niego

vorbeibringen = przynieść przy okazji                                                                                                                                                                                  ➡️Wir sollen der Oma die Einkäufe vorbeibringen = mamy babci zawieźć zakupy przy okazji

vorbeiblicken = ominąć wzrokiem
vorbeilassen = przepuścić
vorbeidürfen = móc minąć, przejść

Dodaj komentarz