PoliGLOTA czy POLidiota

Oczywiście, że poligloci (znający kilka języków) istnieją, tak samo jak istnieją hiperpoligloci (znający kilkanaście lub więcej języków) jak np. Heinrich Schliemann, Emil Krebs czy Kato Lomb, i wielu innych.                                                                                                           
Istnieją również „uczący się języka w super krótkim czasie” nie mający nic wspólnego z poliglotami, których celem jest sprzedać Wam nic nie wnoszące metody przyswajania sobie języka.

Czytaj dalej

O roli gramatyki w nauczaniu języka obcego – okiem naukowym

Rola gramatyki w trakcie nauki języka obcego – okiem lingwistów i dydaktyków odbiega (NIE)stety od jej roli, przypisywanej jej przez absolwentów marketingu i szkół kucharskich, o zgrozo(!) autorów książek do nauki języka niemieckiego.

Was ist also Grammatik, die für die einen als “Königsdisziplin” gilt und für die anderen im Fremdsprachenunterricht eine minderwertigere Rolle spielt?

Czytaj dalej