GRAMATYKA

Czas PERFEKT – czas przeszły złożony

Zaczniemy od czasownika HABEN, który ma również oprócz swojego podstawowego głównego znaczenia „mieć” również inne ważne znaczenie w niemieckiej gramatyce.

Jest tzw. CZASOWNIKIEM POSIŁKOWYM. Co to znaczy?

Jako czasownik posiłkowy nie znaczy …nic.

Służy jedynie do stworzenia czasu przeszłego (tzw. złożonego) Perfekt lub Plusquamperfekt.

Spójrzmy na przykład:

Ich habe ein Problem
= (ja) mam problem
czasownik „haben” w znaczeniu „mieć
Ich habe heute gearbeitet
= (ja) dzisiaj pracowałam
czasownik „haben” jest tutaj jedynie funkcyjny, nic nie znaczy! Dopiero drugi czasownik „gearbeitet” informuje o właściwej czynności.

Pomimo tego, że czasownik posiłkowy „nic” w zdaniu nie znaczy to on właśnie jest odmieniany i to on będzie stał na drugim logicznym miejscu!

Większość czasowników w czasie Perfekt będzie wymagała właśnie czasownika posiłkowego „haben”.

Istotna jest zatem informacja, że w języku niemieckim istnieje drugi czasownik posiłkowy, mianowicie „sein” = być.

Kilka słów o samej formie Partizip Perfekt czyli:

dla czasowników regularnych ==> ge – rdzeń czasownika – t  

spielen (grać)
– gespielt
 machen (robić)
– gemacht
fragen (pytać) – gefragt
wohnen (mieszkać) – gewohnt  arbeiten (pracować) – gearbeitet reden (mówić) – geredet

 

dla czasowników nieregularnych ==> ge – zmieniony rdzeń czasownika – en

singen (śpiewać) – gesungen fliegen (lecieć) – geflogen geben (dać) – gegeben  
gehen (iść)
– gegangen
stehen (stać) – gestanden sein (być) – gewesen

Jak sami widzicie dużo łatwiej jest zapamiętać tę odmianę ucząc się czasownika w sposób, który proponuję już na początku mojego KURSU A1!

Niemniej jednak mam obowiązek przedstawić Wam sposób tworzenia formy Partizip Perfekt czasowników.


Pobierz LISTĘ 7 KLAS CZASOWNIKÓW klikając tutaj


Zobacz ofertę moich KURSÓW A1 (eBook lub kurs online)

Dodaj komentarz