SŁOWNICTWO

PRZYSŁÓWEK… bo stoi przy słowie!

PRZYSŁÓWKI (das Adverb) czyli co ❓❓❓ Listę najważniejszych przysłówków można pobrać pod artykułem.

Przysłówek przeważnie występuje z:
– czasownikiem
– przymiotnikiem
– innym przysłówkiem
I…….. jest NIEODMIENNY!

Odpowiada na pytania:

Przysłówek MIEJSCA (Lokaladverbien)                                                                                                GDZIE?/ DOKĄD?/ SKĄD? = wo?/ wohin?/ woher?                                                             np. hier = tu/ tutaj, überall = wszędzie, dort = tam, hierher = w kierunku do mnie/ w moim kierunku/ tutaj, dorthin = w tamta stronę/ w tamto miejsce/ tam 

Przysłówek SPOSOBU (Modaladverbien)                                                                                          JAK? JAK BARDZO?/ JAK DUŻO? = wie?/ wie sehr?/ wie viel?                                            np. langsam = powoli, schlecht = źle, hervorragend = wspaniale, vielleicht = może, genug = wystarczając0                                  

                                                                                                                                                                                  Przysłówek CZASU (Zeitadverbien)                                                                                                        KIEDY?/ JAK CZĘSTO?/ JAK DŁUGO?/ OD KIEDY?/ DO KIEDY? = wann?/ wie oft?/ wie lange? / seit wann?/ bis wann?                                                                                                         np. nie = nigdy, immer = zawsze, sofort = natychmiast, täglich = codziennie, gestern = wczoraj, morgens = rankiem/ rankami

 

Przysłówek PRZYCZYNY (Kausaladverbien)                                                                                    DLACZEGO?/ Z JAKIEGO POWODU?/ POD JAKIM WARUNKIEM? = wieso?/ warum?/ weshalb?/ unter welcher Bedingung?                                                                                          np. folglich = więc/ zatem, trotzdem = pomimo tego, darum = dlatego, also = więc


Pobierz LISTĘ PRZYSŁÓWKÓW klikając tutaj

Dodaj komentarz