SŁOWNICTWO

GLAUBEN = wierzyć/ wydawać się

GLAUBEN = wierzyć, (również: wydawać się)

er glaubt – glaubte – hat geglaubt

📌STAŁE STRUKTURY
1️⃣(jmdm) (etwas) glauben =
(komuś) (w coś) wierzyć

🔺Ich glaube das nicht. = Nie wierzę w to.
🔺Ich glaube dir nicht. = Nie wierzę ci.
🔺Ich glaube dir diese Geschichte nicht.
= (dosł.) Nie wierzę tobie w tę historię.
🔺Ich glaube, morgen regnet es.
= Wydaje mi się, że jutro będzie padać.
🔺Ich glaube, dass es Gott gibt.
= Wierzę, że Bóg istnieje.

2️⃣ an jmdn/etwas glauben =
w kogoś/ coś wierzyć

🔺Ich glaube an Gott. = Wierzę w Boga.
🔺Ich glaube daran, dass es Gott gibt.
= Wierzę w to, że Bóg istnieje.

 PRZYKŁADY
Ist Eva hier? – Ich glaube nicht.
Czy Eva tu jest? – Nie wydaje mi się.
(Intonacja: akcentujemy „nicht”)

Ist Eva hier? – Ich glaube schon.
Czy Eva jest tutaj? – Wydaje mi się, że raczej tak.
(Intonacja: akcentujemy „schon”)

Ich glaubte, etwas gehört zu haben = Zdawało mi się, że coś słyszałem.

 

POMOCNE ZWROTY
Etwas ist kaum zu glauben = Coś jest nie do wiary

Kaum zu glauben, dass sie das geschafft hat = Nie do wiary, że się jej udało.

der Glaube = wiara, przekonanie

Dodaj komentarz