SŁOWNICTWO

MÜSSEN = musieć

müssen = musieć (coś zrobić)
er muss – er musste – er hat gemusst

Czasownik ten może „występować”:
????sam jako czasownik pełny/ główny np.
????Musiałem po prostu! = Ich musste einfach!


????jako modalny czyli z innym czasownikiem np.
????Musiałem to po prostu zrobić! = Ich musste es einfach machen!

????Ważne: użyć Perfekt czy Präteritum by powiedzieć „musiałem”?

1️⃣. Präteritum – müssen + inny czasownik
Ich musste nach Hause gehen = musiałem iść do domu
(„müssen“ jest w Präteritum)
✅ poprawnie

2️⃣. Perfekt – müssen + inny czasownik
Ich habe nach Hause gehen müssen = musiałem iść do domu
(„müssen“ jest w formie bezokolicznika chociaż pojawił się czasownik posiłkowy „haben”)
poprawnie

3️⃣. Präteritum – müssen
Ich musste einfach = musiałem po prostu
poprawnie

4️⃣. Perfekt – müssen
Ich habe gemusst = musiałem
(tej formy – haben + Partizip Perfekt „müssen“ – używamy TYLKO jeśli „müssen“ jest sam, bez innego czasownika!!!, patrz pkt. 2️⃣)
poprawnie

5️⃣. Perfekt – müssen + inny czasownik
Ich habe nach Hause gehen gemusst ❌ musiałem iść do domu
(patrz pkt. 1️⃣)
⛔️niepoprawnie


????Jeszcze kilka zwrotów z użyciem „müssen“
????Ich muss = Muszę
????Ich muss gehen (⬅️ bezokolicznik)= Muszę iść
????Ich musste = Ich habe gemusst = Musiałem
????Ich musste gehen (⬅️ bezokolicznik)= Ich habe gehen müssen = Musiałem iść
????Ich müsste = Musiałbym
????Ich müsste gehen = Musiałbym iść
????Ich werde gehen müssen = Będę musiał iść

Dodaj komentarz