GRAMATYKA, SŁOWNICTWO

Przedrostki – o co tu chodzi?

Przedrostek zmienia sens właściwego czasownika tworząc nowy czasownik o odmiennym znaczeniu.

 

Na co należy zwrócić uwagę?

❌W czasie teraźniejszym PRZEDROSTKI ROZDZIELNIE ZŁOŻONE „oddzielamy” od czasownika i umieszczamy na końcu zdania.

❌Również w trybie rozkazującym obowiązuje ta zasada.

❌Jeżeli czasownik złożony występuje w bezokoliczniku (np. jeżeli w zdaniu jest czasownik modalny) nie rozdzielamy go od przedrostka.

Hans steht jeden Tag um 9.00 Uhr auf. Hans codziennie wstaje o 9.00 godzinie.
Hans, steh jetzt auf! Hans, wstań już!
Hans muss jeden Tag um 9.00 Uhr aufstehen. Hans musi codziennie wstać o 9:00.

 

Popularne czasowniki rozdzielnie złożone.

Większość przedrostków ma znaczenie idiomatyczne, przez to ich tłumaczenie nie jest nigdy dosłowne!

ab abholen = odebrać
abnehmen = schudnąć, odjąć
an anfangen = zacząć
anrufen = zadzwonić
anziehen = ubrać
auf aufhören = przestać
aufräumen = posprzątać
aufstehen = wstać
aus ausgehen = wyjść (np. na randkę)
aussehen = wyglądać
ein einkaufen = kupować
einschlafen = zasypiać
fern = daleko fernsehen = oglądać telewizję
fort = precz fortgehen = iść “precz”
her = tu herholen sprowadzić
herkommen pochodzić z
hin = tam hinstellen = postawić
mit = z mitbringen = przynieść ze sobą
mitkommen = iść razem z (kimś)
mitnehmen = zabrać ze sobą
nach = po nachdenken = przemyśleć
nachfragen = wypytywać
um umsehen = rozglądać się/ obejrzeć się
vor = przed vorhaben = mieć coś zaplanowane
vorstellen = przedstawić (komuś coś)
vorbei = minąć vorbeikommen = wpaść po drodze
weg weggehen = odejść
wegnehmen = zabrać
zu zuhören = słuchać (NIE: słyszeć!)
zumachen = zamknąć
zurück = z powrotem zurückgeben = oddać
zurückkommen = wrócić
zusammen = razem zusammenkommen = zejść się

 

Niektóre niemieckie czasowniki mają przedrostki, które NIE SĄ ROZDZIELNE czyli cały czas są  razem z czasownikiem.

Das Feuer zerstört unser Haus. Ogień niszczy dom..
Zerstör das Haus! Zniszcz dom!
Das Feuer kann unser Haus zerstören. Ogień może zniszczyć nasz dom.

 

Znaczenie tych przedrostków jest dużo trudniejsze do przetłumaczenia, jako że często pełnią bardziej fakcję gramatyczną i nie mają samodzielnego znaczenia.
Poniżej lista niektórych przedrostków nierozdzielnie złożonych.

be = najczęściej oznacza, że     beantworten = odpowiadać
         “oddajemy” jakąś akcję besuchen = odwiedzać
bekommen = otrzymać
ent, emp = oznacza “separowanie” entgehen = umknąć
empfangen = odebrać/ otrzymać
er erleben przeżyć (np. przygodę)
erkennen rozpoznać
ge = rezultat pewnego działania gewinnen ugrać, wygrać
gebrauchen = użyć, używać, potrzebować
miss = brak czegoś missverstehen = nie zrozumieć
missbrauchen = użyć niezgodnie z przenaczeniem
ver verschlafen = zaspać
verlaufen = zgubic drogę
zer = coś zniszczyć zerbrechen = połamać, zniszczyć
zerstören = zniszczyć, zdemolować

 

2 thoughts on “Przedrostki – o co tu chodzi?

  1. Awatar użytkownika Aneta G. pisze:

    Dziękuję za kolejną fajną dawkę wiedzy. Pozdrawiam .

  2. Agata pisze:

    Super przygotowane zestawienia. Bardzo przydatne informacje.

Dodaj komentarz