JAK SIĘ UCZYĆ

Jakie błędy popełniasz w trakcie nauki języka niemieckiego? Błąd nr 2

BŁĄD NR 2 – NIEPOPRAWNY SZYK ZDANIA

Używając języka polskiego nie zastanawiasz się nad szykiem, ale ma on ogromne znaczenie dla sensu zdania.

 

W języku niemieckim także występują różne części zdania jak: podmiot, orzeczenie, dopełnienie, spójnik etc.

I dla poprawności wypowiedzi należy przestrzegać konkretnego szyku zdania.

 

Podstawowe 2 zasady szyku zdania w języku niemieckim:

  • Odmieniony czasownik, zarówno w SZYKU PROSTYM jak i PRZESTAWNYM (w każdym czasie), stoi na drugim logicznym miejscu:

Ich mache einen Kuchen = ja robię/ zrobię ciasto.

Ich machte einen Kuchen = ja robiłam ciasto

Ich habe einen Kuchen gemacht = ja zrobiłam ciasto

 

  • W przypadku większej ilości czasowników w zdaniu: patrz pkt. 1 + czasownik w formie bezokolicznika lub Partizip Perfekt stoi na końcu zdania

Ich will einen Kuchen machen = ja chcę zrobić ciasto

Ich habe einen Kuchen gemacht = ja zrobiłam ciasto

 

Jeżeli chodzi o szyk zdania zasad jest o wiele więcej i warto na tę część  gramatyki poświęcić odpowiednią ilość czasu.

 

Szyk zdania sprawia niepotrzebne kłopoty ponieważ skupiacie się w trakcie  nauki na porównywaniu go z szykiem zdania w języku polskim.

 

Jak temu zaradzić?

Osłuchując się z żywym językiem niemieckim!

Słuchając jak najwięcej niemieckiej telewizji, filmów, podcastów, radia.

Czytając jak najwięcej książek, instrukcji, artykułów, komiksów, gazet.

Robiąc jak najwięcej ćwiczeń, ćwiczeń, ćwiczeń, nie tylko gramatycznych rzecz jasna, ale i związanych ze słownictwem.

 

Na mojej Grupie Easy Deutsch ELITE, do której dołączasz po wykupieniu kursów masz NIEOGRANICZONY dostęp do ćwiczeń związanych ze słownictwem!

 

Related Posts

One thought on “Jakie błędy popełniasz w trakcie nauki języka niemieckiego? Błąd nr 2

  1. Zdanowska Izabela pisze:

    Dziękuję za przydatne informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *